ریس الوزرای طالبان تک تیرانداز موفق را به حیث شهردار میمنه تعیین کرد

ریس الوزای طالبان ملا حسن آخوند نخست در حکمی محب الله موفق یک تن از تک تیراندازان ماهر را به حیث شهردار میمنه،مرکز ولایت فاریاب تعیین شد.

این تک تیر انداز طالبان دیروز توسط معاون فاریاب به کارمندان این ولایت معرفی گردید

محب الله به پاس خدمات که در گذشته برای طالبان انجام داده است به این سمت گماشته شده است و قبل از وی محمد نور رحمانی شهردار میمنه بود

هم اکنون پس از بازگشت طالبان در قدرت اکثریت مقام های بلند دولت در اختیار اعضای طالبان است.