ریس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان: ۹۵ درصد خانم های خبرنگار وظایف شان را از دست دادند

ریس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان می گوید ۹۵ درصد خانم ها خبرنگار در پی تحولات اخیر وظایف شان را از دست داده است

رحیم الله سمندر ریس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت سروی ها انجام شده نشان می دهد تنها ۵ درصد خبرنگاران زن در افغانستان به وظایف شان ادامه می دهد

او گفت پس از قدرت یابی طالبان هم اکنون ۷۰ درصد خبرنگاران کشور وظایف شان را از دست داده است و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند