رینا امیری: طالبان به‌جای رسیدگی به بحران اقتصادی، به سرکوب زنان و دختران ادامه می‌دهند

به ادامه واکنش ها به تصمیم طالبان در مورد اجباری بودن حجاب زنان ،رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستاان گفته است طالبان به جای رسیدگی به بحران اقتصادی و ایجاد حکومت فراگیر،به سرکوب زنان ادامه می دهد.
او در تویتی نوشته است: «طالبان به اتخاذ سیاست‌های سرکوب زنان و دختران به‌عنوان جایگزینی برای رسیدگی به بحران اقتصادی و نیاز به حکومت فراگیر ادامه می‌دهند».
وزارت امر به معروف و نهی از منکر روز گذشته در فرمانی گفته است تمام زنان باید صورت شان پوشیده باشنذ که با واکنش های تندی مواجه گردید.