ریچارد بنت خواستار جلوگیری از حملات بر هزاره ها در افغانستان شد

ریچارد بینت،گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار حفاظت و جلوگیری از حملات برهزاره ها در افغانستان شد.

بنت امروز سه شنبه،۱۱ ثور با نشر پستی در صفحه ای ایکس اش حمله شام گذشته بر نماز گرازان شیعه در هرات را محکوم کرده و گفته است همه باید بتوانند به عبادت بپردازند.

او افزوده است: من خواستار پیش‌گیری، حفاظت و عدالت برای هزاره‌ها و شیعیان هستم که همچنان مورد هدف قرار می گیرند؛ از جمله در هرات و با خانواده‌های قربانیان این حمله همدردی  خود را ابراز می‌کنم.

شام روز گذشته افراد مسلح بر نماز گزاران شیعه در ولسوالی گذره این ولایت حمله کردند  که درنتیجه آن ۶ تن به شمول عالم دینی مسجد امام زمان به قتل رسید و چندین تن دیگر زخمی شد.