رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور: آماده انتحاری کردن هستم

عبدالحی زعیم،رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور در اعتراص به سوزاندن قرآن کریم در سویدن وهالند گفته است آماده انتحاری کردن هستیم.

او با شماری از اعتراض کنندگان  که در راهپیمایی روز جمعه،۷ جدی شرکت کرده بود گفته است«مردم غور آماده انتحاری کردن در مقابل کفار هستند».

گفتنی است تعداد زیادی از شهرواندن کشور در واکنش به قرآن سوزی در سویدن اعتراض کردند.