زمان آغاز و ختم کار ادارات دولتی سال ۱۴۰۲ اعلام شد

وزارت کار و امور اجتماعی زمان آغاز و ختم کارهای ادارت دولتی  ۱۴۰۲را اعلام کرد.

بر اساس مکتوب این وزارت، کار در ادارات دولتی در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ از روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ صبح آغاز و تا ساعت ۰۴:۰۰ بعد از ظهر ادامه دارد و از ساعت (۱۲:۰۰ الی ۰۱:۰۰ بعد از ظهر) وقفه صرف غذا و ادای نماز ظهر گفته شده است.

در این مکتوب ذکر شده است در ماه رمضان اوقات کاری ادارات دولتی از ۸ صبح شروع و ۴ عصر به شمول روز پنج شنبه است.