زنان در استوانی با خون آلود کردن آلت تناسلی شان علیه جنگ روسیه در اوکراین اعتراض کردند

ده ها زن در تالین ، پایتخت استونی رو به روی سفارت روسیه با خون آلود کردن الت تناسلی شان به حمله نظامی این کشور بالای اوکراین اعتراض کردند

حمله نظامی روسیه بالای اوکراین که واکنش های زیادی را در سراسر جهان به همراه داشت ، این بار زنان استوانی با خون آلود کردن الت تناسلی شان علیه روسیه اعتراض کردند .

گفتنی است که در جریان حمله روسیه بالای اوکراین ، سربازان روسیه بالای زنان و کودکان اوکراینی تجاوز جنسی کرده اند .

این زنان با چنین اقدامی قصد دارند ؛ تا به جهان نشان دهند که سربازان روسی بالای زنان و اطفال اوکراینی تجاوز جنسی کرده اند.

گفتنی است که اعتراض این زنان سه روز ادامه خواهد داشت .