زن باردار نیوزیلندی پس از اجازه ورود نیافتن به کشور اش به طالبان پناه برد

طالبان به زن‌ باردار نیوزلندی که به کشور اش اجازه ورود پیدا نکرد کمک کرد

زن باردار نیوزیلندی سرگردان بین قطر، بلژیک و افغانستان؛ به کشورش راهش ندادند، از طالبان کمک گرفت 

این زن روزنامه‌نگار باردار نیوزیلندی می‌گوید که برای درخواست کمک به طالبان مراجعه کرده و اکنون در افغانستان سرگردان است چرا که کشورش به دلیل محدودیت‌های کرونایی مانع بازگشت او شده است.

شارلوت بلیس در مطلبی که در روزنامه روز شنبه نیوزیلند هرالد منتشر شد گفت که زمانی از طالبان درباره رفتار آن‌ها با زنان سوال می‌کرد و اکنون همان سوالات را از دولت خود می‌پرسد.