زن برهنه در جشنواره کن آشوب برپا کرد

زن برهنه در جشنواره کن با پرچم اوکراین جنجال به پا کرد

در حاشیه مراسم فرش سرخ ، یک زن با ترسیم پرچم اوکراین روی بدن خود به حمله نظامی روسیه علیه اوکراین اعتراض کرد .

این زن روی بدن خود عبارت تجاوز جنسی به ما را متوقف کنید را نقاشی کرده بود .

بعد از آنکه مأمورین متوجه این زن می شود وی را از محله برگزاری جشنواره بیرون می کند .

این در حالی است که گذارش های نشان می دهد که ارتش روسیه بعد از حمله نظامی بالای اوکراین به تجاوز جنسی و جنایت جنگی متهم شده اند .