سازمان جهانی بهداشت: برای کمک به آسیب دیدگان زلزله افغانستان ۱۷ تیم کمکی سیار فرستادیم

سازمان جهانی بهداشت می گوید برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در افغانستان ۱۷ گروه کمکی سیار در این کشور اعزام کردیم.

تدروس ادهانوم، دبیر کل سازمان صحی جهان، از اعزام ۱۷ گروه کمکی سیار به مناطق سیلاب‌زده افغانستان خبر داده است.

ادهانوم روز دوشنبه، ۲۴ ثور، در ایکس نوشته است که این تیم‌ها از سوی سازمان صحی جهان و شرکایش تشکیل شده‌اند.

او افزوده است: «ما در حال ارایه دارو و لوازم صحی ضروری به جوامع آسیب‌دیده هستیم.»

این درحالیست که سیلاب ها در ولایت بغلان و تخار خسارت های هنگفت مالی و جانی بر جا گذاشته است که تاهنوز آمار قربانیان از مرز ۳۰۰ تن گذشته و هر لحظه بر تعداد قربانیان افزوده می شود.