سازمان جهانی بهداشت: ۱۰ میلیون شهروند افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند

سازمان جهانی بهداشت می گوید حدود ۱۰میلیون شهروندافغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند.

داکتر لوداینگ،نماینده جهانی سازمان بهداشت در کشور می گوید حدود ۱۰ میلیون افغان به خدمات صحی دسترسی ندارند.

او گفته است ما به حمایت فوری برای نجات جان افراد نیازداریم و هر گونه تاخیر در کمک به معنای تهدید زندگی تعداد زیادی از شهروندان افغانستان است.

این درحالیست که فقر زیاد در کشور باعث شده است حتا شهروندان کشور به غذای کافی دسترسی نداشته باشند و اکنون بیشتر از ۹۰ فیصد نفوس کشور امنیت غذایی ندارند.