سازمان جهانی صحت از آغاز دومین دور کمپاین واکسین پولیو در هفته جاری خبر داده است.

سازمان جهانی صحت از آغاز  دومین کمپاین واکسین پولیو در هفته جاری خبر داده است.

این سازمان امروز سه شنبه ۳ حوت در صفحه توییتر اش نوشته است که پیش گیری از فلج دایمی کودکان در افغانستان با دو قطره  واکسین ممکن است.

در همین حال، وزارت صحت عامه‌ی امارت اسلامی می‌گوید که این دور کمپاین واکسین پولیو به هم‌کاری صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان و سازمان جهانی صحت در افغانستان راه‌اندازی شده است. سخن‌گوی وزارت صحت امارت اسلامی، می‌گوید که به منظور سردی هوا چند ولایت شامل این کمپاین نیست.

افغانستان از معدود کشورهای جهان است که هنوز پولیو در آن محو نشده است و سالانه تعداد زیاد از کودکان به این مرض مبتلا می شوند.