سازمان جهانی غذا: افغان ها در سال ۲۰۲۲ بی سابقه ترین گرسنگی را تجربه کردند

سازمان جهانی غذا در گزارشی گفته است سال ۲۰۲۲ افغانستانی ها با سطح بی سابقه ای از گرسنگی مواجه شدند.

این سازمان جهانی گفته است در سال که گذشت فرصت های زیادی تحصیلی،کشاورزی،ناامنی و زلزله دامن گیر مردم این سرزمین شده بود .

سازمان جهانی غذا روز جمعه، ۱۱ حمل، با نشر این گزارش نگاشته است که بیش از ۲۰ میلیون تن در سطوح اضطراری یا بحرانی از ناامنی غذایی زندگی می‌کردند و از هر ۱۰ خانواده به‌سختی یک خانواده می‌توانست به اندازه کافی غذا بخورد.

در گزارش سازمان جهانی غذا آمده است با وجود چالش ها به۲۳ میلیون تن کمک صورت گرفته است.