سازمان حفاظت از کودکان: سیلاب ها در افغانستان حدود ۴۰ هزار کودک را بی خانمان کرده است

سازمان حفاظت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) می گوید سیلاب های اخیر در شمال افغانستان حدود ۴۰ هزار کودک را بی خانمان کرده است.

این نهاد امروز سه شنبه٬ ۲۵ ثور در ایکس نوشته است که پس از سیلاب های وحشتناک در شمال افغانستان اکنون این خانه ها به باتلاق تبدیل شده است.

این سازمان اضافه کرده است  حدود ۱۲ هزار خانه در بغلان به صورت کلی تخریب گردیده است.

سیلاب ها روز جمعه در بغلان در نوع خود بی سابقه ترین سیلاب در کشور به شماری می رود که تاهنوز تعداد کشته شده های این سیلاب از مرز ۳۰۰ تن گذشته است.