سازمان عفو بین الملل:طالبان زنان در معرض خشونت را به حالت خود رها کردند و با کارکنان آن با خشونت رفتار کردند

سازمان عفو بین الملل می گوید با به قدرت رسیدن طالبان زنان که در معرض خشونت قرار داشته است به حالت خود رها شده است و  اکنون شماری از این زنان در حالت بی سرنوشتی در خیابان ها به سر می برند و شماری هم توسط خانواده های شان باز گردانده شده است

این سازمان امروز دوشنبه ۱۵ قوس با نشر گزارشی گفته است برای زنان قربانی خشونت هم اکنون هیج خدمات ارایه نمی شود و تمام کارکنان در خانه های امن که زنان در آن به سر می بردند به شمول قضات،کارکنان صحی،وکلای که در این خدمات دخیل بودند اکنون با تهدید روبرو هستند.

در این گزارش آمده است که طالبان پس از تسلط شماری از این خانم ها را باخود بردند و یاهم در زندان ها انتقال دادند و خانه های امن را که برای قربانی خشونت زنان ساخته شده بودندطالبان بستند و با کارکنان آن با خشونت رفتار کردند.

در گزارش این سازمان همچنین به نقل از بازماندگان و ارایه‌دهندگان خدمات حفاظتی برای زنان و دختران قربانی خشونت آمده است که طالبان با بستن خانه‌های امن، زندانیان را از جمله بسیاری از محکومان به جرایم خشونت مبتنی بر جنسیت را رها کرده‌اند

در همین حال، اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است طالبان این زندانیان را بدون فکرکردن به خطراتی که از سوی مجرمان محکوم علیه زنان و دختران قربانی خشونت،‌ متوجه این زنان و دختران و کارکنان خانه‌های امن زنان شود، رها کرده‌اند.

در گزارش عفو سازمان ملل آمده است که شماری از این زنان قربانی خشونت به درمان نیاز داشتند که توسط طالبان رها گردیده است و اکنون توسط عاملان خشونت علیه زنان با تهدید جدی مواجه هستند.

به نقل از این گزارش عفو بین الملل؛ این زنان با مشکلات خشونت خانوادگی،خشونت جنسی،تجاوز و ازوداج اجباری مواجه بودند که اکنون در حالت نامعلوم وبی سرنوشتی به سر می برند.

این سازمان از جامعه‌ی جهانی نیز خواسته است تا با به‌گونه‌ی فوری و درازمدت بودجه برای ارایه‌ی خدمات ضروری برای محافظت از زنان و دختران قربانی خشونت در افغانستان فراهم کند. این سازمان همچنین گفته که جامعه‌ی جهانی باید قربانیان این خشونت و ارایه‌دهندگان خدمات برای آنان را که در معرض خطر قرار دارند، تخلیه کند.

عفو بین‌الملل افزوده است که جهان باید از طالبان بخواهد تا به وظایف خود در قبال زنان و دختران و به‌ویژه قربانیان و افراد در معرض خطر خشونت مبتنی بر جنسیبت پایبند باشند

عفو بین الملل از طالبان خواسته است تا بی درنگ وزارت اموز زنان بازگشایی شود،حقوق زنان تامین گردد و زنان کشور بتوانند تا بدون ترس وهراس به زندگی شان ادامه دهند.