سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی بی قید و شرط استاد جلال شد

سازمان جهانی عفو بین الملل از طالبان خواست تا فیض الله جلال استاد دانشگاه کابل را که امروز توسط طالبان بازداشت گردیده است بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنند.

استاد فیض الله جلال استاد دانشگاه کابل امروز از خانه اش توسط طالبان بازداشت گردید که باواکنش های گسترده مردم مواجه گردید