سازمان عفو بین الملل خواستار لغو تمام محدودیت ها بر دارایی ها افغانستان شد

سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش تازه اش گفته است جامعه جهانی برای جلوگیری از بحران فاجعه انسانی باید فورا تمام محدویت ها بر دارای ها افغانستان را لغو کند.

این سازمان در این گزارشش نوشته است،برای جلوگیری از بروز فاجعه و مانع که محدودیت های که بر ارایه خدمات صحی و غذایی در این کشور می شود جلوگیری کند.

سازمان عفو بین الملل گفته است برای جلوگیری از فاجعه و بحران فزاینده ای که حیات میلیون ها افغان راتهدید می کند باید این اقدام صورت بگیرد.

در گزارش این نهاد نوشته شده است: «ترکیبی از تعلیق کمک‌های خارجی، مسدود کردن دارایی‌های افغانستان و تحریم‌های بین‌المللی بر طالبان، کشوری را که از سطح بالای فقر رنج می‌برد، وارد یک بحران اقتصادی تمام عیار کرده است.»

این در حالیست که نزدیک به ۱۰ میلیون دالر بانک مرکزی افغانستان از سوی امریکا منجمد گردیده است که در تازه ترین واکنش ها در مورد آن وزیر خارجه چین این تحریم ها را از سوی امریکا یک طرفه و غیر منصفانه خوانده است.

در تازه ترین گزارش های سازمان ملل گفته شده است افغانستان با بحران نقدینگی مواجه شده است که درصورت به این امر توجه نشود تا ۳ الی ۶ ماه سقوط اقتصاد افغانستان حتمی است