سازمان ملل:وقوع فاجعه انسانی در فصل زمستان پیش رو در افغانستان متصور است

دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان از وقوع بحران در فصل زمستان پیش رو هشدار داد او که در مقر سازمان ملل متحد امروز با خبرنگاران صحبت می کرد گفت “وقوع فاجعه انسانی” و “تلفات جانی وحشتناک” در فصل زمستان پیش رو در انتظار مردم افغانستان است.

خانم لاینز گفته است نباید مردم افغانستان تصور کند به دلیل حاکمیت طالبان مردم جهان و کشورهای همسایه آنها را فراموش کرده است او گفته است اما اقتصاد این کشور در خطر فروپاشی قرار دارد و نباید جهان در این مورد نظاره گر باشد.

او گفت در جریان سه ماه  حضور طالبان در قدرت مقدار قابل توجهی کمک های بشر دوستانه در بخش صحت و امنیت مواد غذای به افغان ها کمک شده است.

نماینده ویژه سازمان ملل تاکید کرده است که سازمان ملل به دنبال راهی است که معاش کارمندان بخش صحی و آموزگاران افغانستان را بدون دخالت طالبان پرداخت کند.

فصل سرمای زمستان برای اکثریت مردم کشور که هم اکنون نمی توانند سه وعده غذایی برای شان تهیه کنند مساله ای است که بقای زندگی میلیون ها افغان را تهدید می کند.