سازمان ملل خواستار توجه جهان به حقوق زنان افغانستان شد

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد درافغانستان می گوید خشونت علیه زنان در کشور افزایش پیداکرده است این اداره از خشونت علیه زنان به عنوان”همه گیری نامری” یاد کرده است و گفته است طالبان محدودیت های شدید بر زنان افغانستان وضع کرده است

این اداره امروز پنج شبنه چهار قوس با انتشار اعلامیه ای گفته است محدویت برای آزادی زنان در کشور بیشتر شده است و جهان باید به این موضوع توجه جدی کنند.

سازمان ملل افزوده است که موارد خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان به‌دلیل محدودیت در برخورداری از حقوق و آزادی‌های‌شان بیشتر شده است. به گفته‌ی این سازمان، دسترسی زنان قربانی خشونت به خدمات نیز کم‌تر شده است.

در این اعلامیه به نقل دیبرا لاینز نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان گفته شده است،جهان باید علیه این”همه گیری نامریی”توجه جدی کنند او گفته است:  «ما باید نگرش‌هایی را که باعث شرمساری قربانیان خشونت علیه زنان و حمایت از خشونت شود، تغییر دهیم و از خدمات برای قربانیان حمایت کنیم.

پس از به قدرت رسیدن طالبان محدودیت شدید بر زنان کشور وضع گردیده است،هم اکنون مکاتب از صنوف شش به بالا بر روی دختران بسته است و تمام کارمندان زنان شاغل خانه نشین شدند و در حالت بی سرنوشتی به سر می برند