سازمان ملل: در صورت سقوط  اقتصاد افغانستان این« بدترین فروپاشی  اقتصادی  تاریخ» خواهد بود

سازمان ملل هشدار می دهد در صورت سقوط  اقتصاد افغانستان،این« بدترین فروپاشی  اقتصادی  تاریخ» خواهد بود

عبدالله الدر داری ریس برنامه توسعه اقتصادی سازمان ملل در افغانستان می گوید در جریان حضور طالبان تولید ناخالص ملی افغانستان بیست درصد کاهش داشته است

او پس از انتشار گزارشی در مورد احتمال سقوط اقتصاد افغانستان گفته است این بدترین نوع سقوط اقتصاد در تاریخ خواهد بود

این مقام سازمان مال این شرایط را «انقباض اقتصادی» نامید و گفت که این افت هم‌سطح با افت پس از پنج سال جنگ داخلی در سوریه است

ریس توسعه سازمان ملل گفته است أفغانستان هیچگاه به آن حد قوی نبوده که در برابر کرونا ،قحطی وطالبان مقاومت کند

در این گزارش آمده است که در صورت آزاد شدن ذخایر ارزی افغانستان هم اقتصاد افغانستان بهبود پیدا نخواهد و سیاست های طالبان به روند سقوط اقتصاد افغانستان سرعت خواهد داد.

این درحالیست که هم اکنون فقر فراگیر همه شهروندان افغانستان را متاثر ساخته است و  ۱۸ میلیون نفوس کشور هم اکنون زیر خط فقر قرار دارد و تا سال آینده از هر ده نفر ۹نفر افغان از فقر شدید رنج خواهد برد