سازمان ملل متحد از طالبان خواست اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت بشناسند

دبیر کل سازمان ملل متحد از طالبان می خواهد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت بشناسند و به حقوق زنان،حق کار و تحصیل آنان احترام کنند.

او گفته با ابراز نگرانی از حقوق زنان در کشور‌گفته‌ است  زنان أفغانستان از حقوق اساسی و تحصیل محروم خواهد شد.

پیش از این نیز شماری از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نسبت به وضع محدودیت از سوی طالبان بر زنان ابراز نگرانی کرده بودند.

اما طالبان گفته است سال نو تمام مکاتب بر روی دختران باز خواهد شد