سازمان ملل متحد :اصل برابری در افغانستان باید به یک واقعیت عادی و روزمره تبدیل شود

هیات معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید طالبان از حقوق همه شهروندان به صورت برابر حمایت کند.

این سازمان امروز ۱۰ دسمبر به مناسبت روز بین المللی حقوق بشر با نشراعلامیه ای گفته است اصل برابری باید به یک واقعیت روزمره در افغانستان تبدیل شود.

در این اعلامیه از دیبرا لاینز، نماینده ویژهٔ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان نقل شده که گفته است: “اصول برابری و عدم تبعیض مهم‌ترین مزایای حقوق‌بشر برای همه‌گان است. ما از طالبان می‌خواهیم این اصل را به یک واقعیت روزمره در افغانستان مبدل سازند.

یوناما نگاشته است شعار امسال حقوق بشر “برابری” و مراعات کردن این امر می تواند جریان فقر را متوقف کند و برای جوانان در سراسر کشور فرصت برابر ایجاد کند.

یوناما از طالبان خواسته است تا به تعهدات شان برای حفاظت از حقوق همه افغانها،به ویژه زنان و دختران متعهد بمانند و برای تمام زنان کشور زمینه برابر آموزش ،کار و گشت گذار را فراهم کند.

این نمایندگی ملل متحد از گروه طالبان همچنین خواسته است تا به تعهدات شان برای حفاظت از حقوق همۀ افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران عمل کرده و به زنان و دختران زمینه آموزش،‌ کار و گشت و گذار آزاد را فراهم کند.

این اداره گفته است که پس از تسلط گروه طالبان، حقوق شهروندان افغانستان رو به تضعیف گذاشته است.