سازمان ملل متحد: افغانستان با بحران عدم مصونیت غذایی روبرو است

مزمل‌ اسلام خیل

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید مردم افغانستان با بحران عدم مصونیت غذایی و سوءتغذیه رو به رو شده است

این نهاد در توییتی نوشت که مردم افغانستان با بحران شدید غذایی رو به رو است اند .

به گفته این نهاد میلیون ها تن به شمول کودکان با سوءتغذیه رو به رو اند .

همچنان این نهاد از این بسیار از کودکان به خاطر کار و حمایت خانواده‌‌های‌شان مجبور شدند تا مکتب را ترک کنند یاد آوری کرد .

کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از وضعیت زنان هم ابراز نگرانی کرده است .

این در حالی است که در اثر تحولات اخیر در افغانستان، مردم با بحران شدید اقتصادی رو به رو اند که زنان و کودکان بشترین قربانی این بحران استند .