سازمان ملل متحد زمینه کار برای زنان ۶ ولایت را فراهم می کند

اداره بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است برای زنان ۶ ولایت کشور زمینه آموزش و مهارت های زندگی،توسعه و تجارت را فراهم می کند.

این اداره امروز پنج‌شنبه(۱۵ ثور) در صفحه تویترش نوشته: زنان سازمان ملل در افغانستان به دنبال یک شرکت مسئول برای ارایه آموزش مهارت‌های زندگی، توسعه تجارت به زنان کارآفرین و ارایه کمک‌های مالی به مشاغل تحت رهبری زنان در ۶ ولایت افغانستان می‌باشند.

زنان ولایت های بامیان،هرات ،کابل،قندهار و ننگرهار و بلخ  شامل این برنامه ها خواهد بود و از کمک های مالی سازمان ملل متحد مستفید خواهد گشت.

گفتنی است پس از بازکشت طالبان زمنیه کار برای زنان کشور تا حدود محدود گردیده است و این زنان با چالش های گوناگون مواجه شده است.