سازمان ملل متحد: طالبان تنها رژیمی در جهان است که مانع تحصیل دختران می شود

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز سه شنبه شانزدهم حمل با نشر خبرنامه ای گفته است حکومت طالبان تنها رژیمی در جهان است که مانع تحصیل دختران می شود .

این نهاد بین المللی به مناسبت ۲۰۰ مین روز محرومیت تحصیل دختران کشور گفته است ادامه وضعیت کنونی تکان دهنده است.

قرار بود پس از تغییرات سیاسی در کشور امارت اسلامی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه مکتب رفتن را بدهد اما تاهنوز این کار را انجام نداده است.