سازمان ملل: ۴۷ درصد شهروندان افغانستان به کمک های بشردوستانه نیازمند است

برنامه جهانی غذا می گوید ۴۷ درصد شهروندان افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیازمند است.

این نهاد بین المللی امروز سه شنبه،۱۸ ثور با نشر خبرنامه ای در صفحه ای ایکس اش نوشته است  وضعیت بشری در افغانستان وخیم است و از هر صد نفر ۴۷ تن آنها به کمک های سازمان ملل وابسته است.

برنامه جهانی غذا گفته است: «اما افغانستان ۱۰۰ نفر نفوس ندارد، بلکه نزدیک به ۴۳ میلیون نفر هستند که بیش از یک سوم آن‌ها با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند.»

این درحالیست که أفغانستان با مشکلات شدید اقتصادی روبروست و هر روز گراف این فقر سیر صعودی را می پیماید.