سازمان گزارشگران بدون مرز:حرف و عمل طالبان در حمایت از آزادی بیان و حقوق زن در تناقض است

پس از آنکه وزارت امر بمعروف طالبان با صدور فرمانی،بر نشرات تصویر کشور محدویت وضع کرد سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید

طالبان افزون بر حذف تصویر زنان در رسانه ها،تلاش می کنند که حجاب اجباری و خودساخته ای شان را بر زنان ومجریان رسانه ها تحمیل کنند.

این سازمان امروز ۱ قوس در توییتی نوشته است که حرف و عمل طالبان در حمایت از آزادی بیان وحقوق زنان در تناقض قرار دارد این سازمان گفته اس.:” در حالی که طالبان در تبلیغات خود اعلام می‌کنند که برخی زنان خبرنگار می‌توانند به کار شان بازگردنند؛ اما در عمل با مقرره‌های نالازم مانع کار زنان می‌شوند.”

در تازه ترین فرمان وزارت امر بمعروف طالبان آمده است که زنان که در رسانه های تصویری کار می کنند باید حجاب اسلامی را رعایت کنند که با واکنش گسترده ای مردم مواجه شده است