سخنگوی وزارت خارجه امریکا: راهکار خلاقانه برای کمک به افغانستان جستجو می کنیم

ندا پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا می گوید کشورش با سازمان ملل متحد کار می کند تا راه برای تزریق پول نقد به اقتصاد افغانستان پیدا کند.
ندا پرایس روز دوشنبه بیست نهم قوس که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت این کشور به دنبال راهکار‌خلاقانه برای کمک به مردم أفغانستان است.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت افغانستان اکنون با بحران انسانی روبروست و این موضوع قبل از خروج امریکا وجود داشت که اکنون سرعت بیشتر گرفته است.
او تصریح کرده است جنگ های مداوم و خشکسالی بزرگ‌ترین عامل وضعیت جاری أفغانستان است.
ندا پرایس گفته است امریکا بزرگ‌ترین کشور برای کمک های بشری برای أفغانستان بوده است و اکنون به تنهایی این کشور نمی تواند از بحران أفغانستان جلوگیری کند و باید همه جهان برای أفغانستان کمک کند.
افغانستان هم اکنون با بحران جدی روبروست و سازمان ملل هشدار داده است در صورت که برای جلوگیری از بحران در این کشور اقدام صورت نگیرد جهان شاهد بزرگ‌ترین بحران تاریخ خواهد بود.