سخنگوی وزارت خارجه ایران: امریکا به صورت آشکارا پول مردم افغانستان را دزدیده است

پس از آنکه جوبایدن ریس جمهور امریکا ۳.۵ میلییارد دالر از دارایی های افغانستان را به عنوان بخش از غرامت جنگی به قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر اختصاص داد با واکنش های جهانی و منطقه ای رو روبر گردید که در تازه ترین مورد سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است این اقدام امریکا دزدی آشکار است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه ۲۵ دلو در یک نشست خبری گفته است این اقدام آمریکا غیر انسانی و دزدی آشکار است به گفته ای او امریکا تصور می کند مالک تمام ثروت های جهان است که هر وقت دلش خواست پول هرکسی را غارت می توانند.

به گفته ای سخنگوی وزارت خارجه ایران تهاجم امریکا به افغانستان خسارت های شدید را به شهروندان افغانستان وارد کرده است که باید توسط آن کشور جبران گردد.