سخنگوی وزارت دفاع امریکا:چرخبال های حکومت پیشین در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت

چرخبال های حکومت پیشن افغانستان در اختیار طالبان قرار نمی گیرد

جان کربی، سخن گویی وزارت دفاع آمریکا در یک نشست خبری روز سه شنبه ۲۸ جدی تائید کرد که ایالات متحده چرخبال های ارتش حکومت پیشن افغانستان را که در کشورها ازبکستان و تاجکستان است ، در اختیار طالبان قرار نمی دهند .

وی افزود که تاکنون ایالات متحده آمریکا در باره سرنوشت این چرخبال ها تصمیمی نگرفته اند ؛ اما هیچگاه این چرخبال ها برای استفاده طالبان به افغانستان فرستاده نخواهد شد .

سخنگویی پنتاگون می گوید که دولت ایالات متحده برای حفاظت از این کشور ، در برابر هرگونه تهدید تروریسم که ممکن است از افغانستان سرچشمه بگیرد ،مبارزه می کند .

این در حال است که ملا یعقوب مجاهد ، سرپرست وزارت دفاع طالبان هفته قبل از کشورهای که چرخبال های افغانستان در آنها قرار دارند ؛ خواست که به گونه بسیار محترمانه این چرخبال ها را دوباره در اختیار دولت افغانستان قرار بدهند .

به گفته سرپرست وزارت دفاع این چرخبال ها دارایی مردم افغانستان است .

محمدیعقوب مجاهد در خطاب به این کشورها گفت که «حوصله»ی طالبان را نیازمایند و این گروه را مجبور به اقدام عملی نکنند.