سخنگوی پنتاگون: توافق نامه قطر باطالبان هشدار برای خروج امریکا بود

جان کربی سخنگوی پنتاگون می گوید امضای توافق نامه قطر با طالبان زیگنال قدرتمند برای متحدان امریکا و دولت پیشین افغانستان بود که امریکا از این کشور خارج می شود.

این سخنان جان کربی در واکنش به گفته های حمدالله محب مشاور پیشین اشرف غنی بیان شده که گفته بود خروج امریکا همه را غافل کیر کرد و زلمی خلیل زاد طالبان را آورد و به کرسی نشاند.
جان کربی گفته است خروج امریکا روحیه نیروهای امنیتی افغانستان را تضعیف کرد و دولت افغانستان در جریان بود که امریکا از این کشور خارج می شود.
جان کربی هرچند گفت که سخنان حمدالله محب را نشنیده است، اما توضیع داد که دولت پیشین افغانستان پیام امضای توافق‌نامه دوحه را داشته است
سخنگوی پنتاگون گفته است کمیته تشکیل شده است تا عوامل سقوط حکومت پیشین افغانستان را بررسی کند.
حمدالله محب پس از چهار ماه سقوط حکومت پیشین به رادیوآزادی گفته است زلمی خلیل زاد طالبان را به قدرت رسانید و همه غافل گیر شد و اشرف غنی مجبور شد از کشور فرار کند.