سراج الدین حقانی از بزرگان اقوام ولایت شرقی خواست به حقوق زنان توجه جدی داشته باشند.

وزرات داخله با انتشار تویتی گفته است سراج الدین حقانی،سرپرست این وزرات در دیدار که با بزرگان اقوام مشرقی داشته است است از آنان خواسته است به حقوق زنان کشور توجه جدی داشته باشند.

به نقل از این وزارت ،دیدار با بزرگان ولایت های پکتیا و پکتیکا روی مشکلات مردم این ولایت صورت گرفت و آقای حقانی به بزرگان اقوام توصیه نموده است که به تعقیب فرمان مولوی هبت الله، «به حقوق زنان توجه جدی داشته باشند و مروج‌های را از بین ببرند که به وسیله آن زنان از حقوق شرعی شان محروم شده‌اند.»