سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار کمک جهان به سیلاب زدگان کشور شد

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از این سازمان و‌کشورهای جهان خواستار کمک به سیلاب زدگان مردم افغانستان شد.

نصیر احمد فایق؛ سرپرست نمایندگی افغانستان روز شنبه،۲۹ ثور با نشر‌مطلبی در صفحه ای ایکس اش از جهان  خواسته برای سیلاب زدگان افغانستان و نیازمندان کمک کنند.

او گفته است سیلاب در ولایت غور ویرانی زیادی به جا گذاشته است.

این در حالیست که سیلاب های اخیر در ولایت های بغلان و غور بیشترین خسارت را به مردم به جا گذاشته است.