سرپرست وزارت امر به معروف و نهی ازمنکر:وکلای گذر برای جلوگیری از منکرات درجامعه دست به کار شوند

وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی از تمام وکلای گذر خواسته است تا برای جلوگیری از منکرات در جامعه دست به کار شوند.

محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امروز در نشست که در تالار لویه جرگه برگزار شده بود گفته است برای جلوگیری از منکرات در جامعه باید وکیل های گذر دست به کار شوند ولی او تاکید کرده است این اقدام با “زبان” صورت گیرد.

او که در تالار لویه جرکه کابل در رابطه با حجاب زن از دیدگاه اسلام سخنرانی می کرد گفته است برقراری نظام اسلامی بدون امر به معروف ونهی از منکر ممکن نیست.