سرپرست وزارت تجارت طالبان:افزایش قیمت ها مشکل جهانی است

نور الدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنایع طالبان می گوید بلند رفتن نرخ ها نه کار طالبان است و نه کار تجاران کشور بلکه مشکل جهانی است که  هیچ کسی در این امر مقصر نیست.

سرپرست وزارت تجارت وصنایع کشور در گفتگو با خبرگزاری دولتی باختر گفته است هیچ کسی درامر افزایش نرخ ها در کشور مقصر نیست نه تاجر و نه طالبان و هیچ احتکاری هم در این زمینه صورت نگرفته است بلکه این قیمت ها در سراسر جهان افزایش پیدا کرده است.

این مقام ارشد طالبان گفته است افت ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی باعث شده است تا قیمت مواد اولیه در بازار افزایش یابد

پس از به قدرت رسیدن طالبان نرخ مواد اولیه به صورت سرسام آوری بالا رفت که مردم فقیر را برای تهیه سه وعده غذایی با چالش جدی روبرو کرده است و هم اکنون مردم توان تهیه سه وعده غذای را ندارد و در صورت دوام وضعیت کنونی احتمال دارد وضعیت اقتصادی مردم در کشور وخیم تر شود