سرپرست وزارت داخله طالبان: هیچ کسی‌ اجازه شلیک کردن را در هنگام وظیفه ندارد

به نقل از خالد زدران،سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت کابل،سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان گفته است  با تمام مراجعین رویه خوب و مطابق به شریعت و قانون صورت گیرد .

وی‌گفته است هنگام تعقیب یک رویداد جنایی از توهین و تحقیر جلوگیری شود و در موضوع حقوق فردی مداخله صورت نگیرد.

سرپرست وزارت داخله طالبان تاکید کرده است که هیچ کسی حق ندارد بر روی فردی شلیک کند و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

این‌در‌حالیست که تا هنوز چندین شهروند در ایست های بازرسی توسط شلیک های خود سر طالبان کشته شده است.