سر انجام شادی های قاتل به دام افتادند

در نتیجه تلاش جنگل بانان منطقه بید دو شادی که نقش اصلی را در کشتن ۲۵۰ توله سگ داشت به دام افتاده اند.

ساکنان منطقه می گویند که حملات شادی ها سه ماه ادامه داشت و این شادی ها توله سگ ها را با خود در پشت بام و یا مکان مرتفع می برند و به پایین پرتاب می کردند .

با این وجود افسر جنگلبانی منطقه بید می گوید دو شادی که نقش اصلی را در قتل این ۲۵۰ توله سگ داشتند ، توسط یک تیم به دام افتاده اند.

این در حال است که در نتیجه تحقیق که در سال ۲۰۱۷ بالای شادی ها صورت گرفته بود ، نشان داده که میمون ها رفتار گروههای خود را دنبال می کنند و حتی انتقام می گیرند .