سفارت افغانستان در اسلام آباد:کودکان و مریض داران می توانند بدون ویزه و پاسپورت وارد پاکستان شود

سفارت أفغانستان در پاکستان اعلام کرده است کودکان زیر هشت سال و افغان‌های بیمار می‌توانند بدون پاسپورت و ویزه وارد خاک پاکستان شود
در اعلامیه که امروز پنجشنبه ۴قوس این سفارت به نشر رسانیده است آمده است بر أساس توافق کابل-اسلام آباد افغان‌ها که بیمار هستند می توانند بدون ویزا وارد پاکستان شود
مرز اسپین بولدک تورخم‌ پس از مدت ها برای افغان‌ها باز گردیده است و روزانه هزاران نفر وارد خاک پاکستان می شود