سفیر آلمان: نباید با منتقدان مثل دشمن رفتار کرد

پوتزل مارکوس،سفیر آلمان روز جمعه ۱۵ دلو در توییتی نوشته است بازداشت زنان معترض در کابل غیر قانونی و ناعادلانه است.

او گفته است«نباید با منتقدان مانند دشمن برخورد کرد. ناپدیدشدن یا کشته‌شدن آن‌ها غیرقانونی و ناعادلانه است.»

سفیر آلمان گفته است جهان وضعیت افغانستان را زیر نظر دارد.

پس از اعتراضات زنان معترض در کابل شماری از آنان ناپدید هستند و طالبان نیز از موضوع ابراز بی خبری کرده است.