سفیر پاکستان: حضور گروهای تروریستی در افغانستان تهدید علیه پاکستان و منطقه است

منصور احمدخان،سفیر پاکستان در کابل گفته است حضور گروهای تروریستی داعش و القاعده در افغانستان برای پاکستان و منطقه یک تهدید است.

سفیر پاکستان در یک مصاحبه با شبکه طلوع نیوز گفته است:« سازمان های تروریستی حاضر در افغانستان، امنیت افغانستان و کشورهای دیگر ازجمله پاکستان را تهدید می کند»

به گفته سفیر پاکستان گروه داعش اکنون در افغانستان حضور دارد و بقایای القاعده نیز در افغانستان وجود دارد وی تصریح کرده است تحریک پاکستان و شورشیان بلوچ در افغانستان است که هر از گاهی علیه پاکستان دست به ویرانگری می زند.

مقامات امارت اسلامی طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است اما همواره تاکید کرده است افغانستان هیچ تهدید علیه دیگر کشور های نخواهد بود.