سه شهروند اسپانیایی در‌حمله دیروز در بامیان کشته شدند

رویترز، به نقل از وزارت خارجه اسپانیا نوشته است که سه شهروند این کشور در حمله روز گذشته در بامیان کشته شده است.

در نتیجه حمله مسلحانه روز گذشته،۲۸ ثور در بامیان سه شهروند اسپانیایی و یک شهروند أفغانستان کشته شد.

وزارت امور داخله‌ی حکومت سرپرست، با پخش اعلامیه‌ای اعلام کرد که در این رویداد سه تن شامل یک افغان و دو شهروند بیرونی کشته و چهار تن دیگر شامل سه افغان و یک شهروند بیرونی زخمی شده اند.

هنوز گروهی مسئولیت این رویداد ره به دوش نگرفته است.