سومین محموله کمک های بشر دوستانه هند به افغانستان رسید

رسانه های هندی گزارش داده است سومین محموله کمک های بشر دوستانه هند به افغانستان فرستاده شده است

این رسانه ها امروز جمعه ۱۷ جدی گفته است کمک های مذکور شامل ۱.۶ تن مواد بهداشتی است که از طریق سازمان بهداشت جهانی به افغانستان فرستاده شده است.

در اعلامیه ای که وزارت خارجه هند نوشته است علاوه بر کمک های مذکور بر ادامه کمک های بشری به افغانستان تاکید صورت گرفته است.

هفته ای پیش نیز هندوستان ۵۰۰ دوز واکسین کرونا را به شفاخانه اندیرا گاندی در کابل کمک کرده بود و هند گفته است در هر صورت در کنار مردم افغانستان خواهد ماند.