سیاه ترین روز تاریخ فوتبال، ۲۴ کشته و ده ها زخمی در درگیری در لیگ فوتبال مکسیکو

در درگیری صبح امروز از هفته نهم لیگ فوتبال مکسیکو تاسف بارترین صحنه های ممکن در تاریخ این رشته ورزشی رخ داد و گفته می شود تا اکنون ۲۴ تن کشته و ۲۲ تن زخمی شده اند.

هواداران حاضر در استادیوم کوره گیدورا در شهر سانتیاگو کوئره تارو در ایالت خالیسکو به شدت با هم درگیر شدند و گفته می شود آمار کشته ها هنوز رسمی و نهایی نیست.

این درگیری در دقیقه ۶۱ و بر اساس تحریک عده ای تماشاگر آغاز و اوضاع به سرعت از کنترول پلیس خارج شد تا یک تراژدی رخ بدهد.