سید طیب جواد سفیر افغانستان در مسکو برکنار و جمال ناصر جاگزین وی می شود

به گزارش خبرگزاری تاس روسیه سید طیب جواد سفیر دولت پیشین افغانستان در مسکو برکنار و جمال ناصر غروال، دیپلمات طالبان به عنوان کاردار سفارت گماشته خواهد شد.
این خبرگزاری تصریح کرده که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه چند روز پیش تأیید کرده تا مسکو اولین دیپلمات طالبان را بپذیرد.
غروال پیش از این در ریاست دفتر وزارت خارجه حکومت پیشین افغانستان کار می‌کرد و به گفته وزیر خارجه روسیه، این دیپلمات حدود یک ماه پیش از سوی طالبان معرفی شده است.
سفارت افغانستان در مسکو تاکنون در مورد این خبر اظهاری نکرده است.