سیلاب در ولایت غور جان ۱۰۰ تن را گرفته است

مقامات مسئول در ولایت غور می گویند در نتیجه سیلاب های روز گذشته در این ولایت ۵۰ تن جان داده و پنجا تن دیگر مفقود اند.

دفتر مطبوعاتی قوماندانی امنیه ولایت غور با نشر خبرنامه ای امروز شنبه،۲۹ ثور می گوید که سیلاب های روز گذشته حدود ۲ هزار خانه را به طور کلی تخریب کرده و ۴ هزار خانه ای دیگر را نیز به طور قسمی از بین برده است.

در خبرنامه مطبوعاتی منتشر شده آمده است در این سیلاب ها ۵۰ موتر نیز طعمه سیلاب گردیده است.

این درحالیست که سیلاب ها در بغلان خسارت های هنگفت جانی و مالی برجا گذاشته است.