سیگار: امریکا پس‌از سقوط جمهوریت ۱۹ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است

سیگار‌‌یا‌ اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید پس از سقوط جمهوریت در سال۲۰۲۱ امریکا ۱۷ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.

در شصت‌‌وسومین گزارش ربع‌وار سیگار(اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان) که روز(جمعه، ۱۴ ثور) منتشر شد، از این پول‌ها به عنوان «کمک امریکا برای افغانستان» یاد شده است.

سیگار رقم دقیق پول‌های ارسال شده از اگست ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۲۴ میلادی را ۱۷ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دالر گفته و افزوده است که این رقم شامل بیش از ۲.۸ میلیارد دالر کمک‌ بشردوستانه و ۳.۵ میلیارد دالر نقدی منتقل شده به صندوق امانی افغانستان نیز می‌شود.

این درحالیست که نحوه کمک رسانی به افغانستان از سوی امریکا با واکنش های تندی در داخل و خارج روبرو گردیده است.