سیگار: تا اوسط سال جاری میلادی ۹۰۰ هزار نفر در افغانستان شغل خود را از دست خواهند داد

سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان می گوید بر أساس ارزیابی های سازمان های معتبر بین المللی کار،گفته می شود بیش از ۵۰۰ هزار کارگر أفغان تا أواسط سال ۲۰۲۱ شغل شان را از دست خواهند داد.
این اداره امروز (دوشنبه، ۱۹ ثور) در توییتی نوشته است که تا اواسط سال ۲۰۲۲ شمار کسانی که از زمان تسلط طالبان شغل خود را از دست خواهند داد به ۷۰۰ هزار الی ۹۰۰ هزار خواهد رسید.
به گزارش سیگار‌زنان بیشترین آسیب را از این بیکاری خواهد داد و برآورد می شود که سطح اشتغال زنان تا ۲۱ درصد کاهش یابد.
در حالی این اداره از‌عدم امنیت غذا در کشور گزارش می دهد که هم اکنون بیتشر مردم توانایی تهیه سه وعده غذایی را ندارند.