سیگار: سال گذشته به ارزش ۲.۷ میلیارد دالر مواد مخدر در افغانستان تولید شده است

سیگار یا اداره امور بازرسی افغانستان در تازه ترین گزارشش گفته است  در سال ۲۰۲۱ بیشتر از ۲.۷ میلیارد دالر مواد مخدر در افغانستات تولید شده است.

 سیگارگفته که ارزش تولید مواد مخدر در این کشور در سال گذشته میلادی از ۱.۸ الی ۲.۷ میلیارد دالر بوده است.

این اداره با استناد به آخرین گزارش دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در رشته توئیتی نوشته است که ارزش تولید ناخالص مواد مخدر افغانستان در سال ۲۰۲۱ معادل ۹ تا ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

سیگار گفته است که میزان تولید تریاک در سال ۲۰۲۱ با افزایش هشت درصدی نسبت به ارقام سال ۲۰۲۰ به شش هزار و ۸۰۰ تُن رسیده است.