سیگار: نیروهای امنیتی سابق افغانستان به جبهه مقاومت ملی پیوسته اند

بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای أفغانستان(سیگار) می گوید که نیروهای امنیت ملی. و فرماندهی عملیات ویژه به جبهه مقاومت پیوسته اند.
علی میثم نظری،مسوول روابط خارجی«جبهه مقاومت» ادعای سیگار را تایید کر‌ده و گفته است ارتش حکومت پیشین ستون فقرات جبهه مقاومت ملی است.
این در حالیست که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی قبلا گفته بود به دنبال احیای ارتش حکومت پیشین است.
تا هنوز فرماندهان‌ نظامی حکومت پیشین در مورد ابراز نظری نکرده است.
این درحالیست که مقامات بلند امارت اسلامی گفته است مقاومت فقط در فضای مجازی است و حضوری در کشور وجود ندارد.