شاهراه غور_کابل به روی ترافیک مسدود شد

مسوولان محلی در ولایت غور‌می گویند به دلیل بارش و برف شدید مسیر شاهراه کابل-غور به روی ترافیک مسدود گردیده است.

عبدالکریم ابوشعیب، رییس فواید عامه‌ی غور، می‌گوید که شاه‌راه غور_کابل از مسیر کوتل «بکک» و مسیرهای ولسوالی‌های تیوره، پسابند، دولینه، شهرک، ساغر و تولک این ولایت در مسیر بند «باین» و هم‌چنان مسیرهای ولسوالی‌های مرغاب و چهارسده از کوتل «شاتیغ»، به روی ترافیک بسته شده است.

این درحالیست که در روزهای اخیر کشور شاهد برف باری شدید بوده است و مردم از این بارندگی‌ ابراز‌رضایت می کنند.